martes, 22 de noviembre de 2016

ANTÁRTICA: The Land of Pure Silence | Continent 7: AntarcticaNo natural silence on earth compares to the cold, primitive Antarctic soundscape.

No hay comentarios: